Nađi

Ovlašteni serviseri

Vaillant d.o.o. - Zastupništvo za BiH organizirao je na čitavom području Bosne i Hercegovine široku mrežu ovlaštenih servisnih radionica.

Servisne radionice organizirane su na bazi "Ugovora o servisnoj djelatnosti", iz koje proizlaze prava i obaveza ovlaštenih servisera.

Serviseri se školuju i obučavaju putem Edukacijskog centra te tako mogu odgovoriti na sve zahtjeve koje se pred njih postavljaju.

Istima je svakodnevno dostupan izvrsno opskrbljen konsignacijski lager rezervnih dijelova «Vaillant d.o.o.», na kojem se nalaze dijelovi za uređaje stare i preko 15 godina (obaveza je imati dijelove za uređaje stare 12 godina od datuma posljednje proizvodnje).

Danas VSS čini najbolju servisnu organizaciju ne samo na području toplotne tehnike već i šire.

Za više informacija, molimo učitajte popis ovlaštenih servisera u BiH.

Razlika između servisa i godišnjeg održavanja

U nastavku navodimo razliku između servisa i redovnog godišnjeg održavanja.

Koje radnje su uključene u servis?

Opis radova koji su uključeni u servis gasnog, konvencionalnog, kombinovanog Vaillant uređaja za grijanje i pripremu potrošne tople vode:

 • dolazak;
 • hemijsko čišćenje primarnog izmjenjivača;
 • hemijsko čišćenje sekundarnog izmjenjivača (topla voda i ogrijevni dio);
 • unutrašnje čišćenje uređaja od prašine;
 • čišćenje gorionika i elektroda;
 • pranje primarnog izmjenjivača;
 • čišćenje komore za sagorjevanje (fasadni uređaji);
 • provjera i punjenje ili pražnjenje ekspanzione posude (po potrebi);
 • kontrola i podešavanje parametara uređaja (po potrebi);
 • kontrola odvoda dimnih gasova;
 • kontrola nepropusnosti uređaja na hidrauličkom i gasnom dijelu;
 • provjera funkcionalnosti uređaja.
 • Preporučena učestalost servisa

Preporučena učestalost servisa

Preporučujemo da se redovan servis vrši svake dvije godine ili po potrebi češće (molimo Vas da se posavetujete sa Vašim ovlašćenim Vaillantovim serviserom).

Redovno godišnje održavanje

Koje radnje su uključene u redovno godišnje održavanje?

Opis radova koji su uključeni u redovno godišnje održavanje gasnog, konvencionalnog, kombinovanog Vaillantovog uređaja za grijanje i pripremu potrošne tople vode:

 • dolazak;
 • unutrašnje čišćenje uređaja od prašine;
 • čišćenje gorionika i elektroda;
 • pranje primarnog izmjenjivača (obavezno kod uređaja na dimnjak);
 • čišćenje komore za izgaranje (fasadni uređaji);
 • provjera i punjenje ili pražnjenje ekspanzione posude;
 • kontrola i podešavanje parametara uređaja;
 • kontrola odvoda dimnih gasova;
 • kontrola nepropusnosti uređaja na hidrauličkom i gasnom dijelu;
 • provjera funkcionalnosti uređaja.