Nađi

Razumijevanje sistema grijanja

Svaki sistem grijanja se sastoji od generatora topline te opreme za distribuciju i predaju topline. Zajedno čine krug grijanja koji će osigurati efikasnu distribuciju topline po sobama.

Rad sistema centralnog grijanja je dobar primjer da se objasni načelo rada pojedinih komponenata unutar sistema.

Sistem centralnog grijanja opskrbljuje nekoliko soba s toplinskom energijom. Generator topline (uređaj za grijanje) smješten je na centralnoj lokaciji, obično u podrumu kuće. Kompletan sistem grijanja podrazumijeva, osim generatora topline, opremu za distribuciju te opremu za predaju topline. Navedeni krug grijanja opskrbljuje sve sobe unutar objekta s toplinskom energijom.

Generator topline

Prva komponenta svakog sistema grijanja je generator topline poput pliskog zidnog kondenzacijskog uređaja za grijanje. Ostale raspoložive tehnologije također su primjenjive za ovu namjenu. Sve tehnologije podrazumijevaju isto načelo rada, a to je zagrijavanje medija za prijenos topline, što je u praksi najčešće voda.

Distribucija topline

Zagrijana voda distribuira se od generatora topline putem sistema cijevi do grijaćih tijela postavljenih u svakoj sobi koja se želi grijati. Distribucija se vrši putem dvocijevnog sistema, pa tako govorimo o polaznom i povratnom vodu centralnog grijanja. U polaznom vodu cirkulira zagrijana voda prema grijaćem tijelu (radijatoru) ili sistemu podnog grijanja, a u povratnom vodu cirkulira ohlađena voda nazad prema generatoru topline.

Prijenos topline

Sistem centralnog grijanja prenosi toplinsku energiju putem sistema cijevi. Grijaća tijela (radijatori) ili sistemi površinskih grijanja se zagrijavaju putem zagrijanje vode. Toplinska energija zagrijane tople vode prenosi se putem površine grijaćih tijela na zrak unutar sobe koja se grije. Iz tog razloga radijatori su dizajnirani na način da okolni zrak može laganano cirkulirati oko površine samog radijatora. Zrak se vrlo brzo zagrijava te se kao takav podiže iznad površine radijatora sve do stropa. U gornjem nivou sobe zagrijani zrak se počinje hladiti te uslijed toga pada nazad prema podu. Na ovaj način postiže se prirodna cirkulacija zraka koja će osigurati ugodnu temperaturu unutar prostora u kojem boravimo.