Nađi

Solarna energija

Sunce je besplatan, gotovo neiscrpan izvor energije koji nam je dostupan u neograničenim razmjerima i bez štetnih klimatskih utjecaja. Sunce zrači sa 960 milijardi kilovat-sati dnevno na zemljinu površinu. Ova bi količina energije teoretski mogla zadovoljiti svjetske potrebe za energijom za 180 godina.

U privatnim domaćinstvima solarna se energija za sada koristi na dva načina:

1. Solarna toplinska energija se koristi za pripremu potrošne tople vode

2. U solarnim ćelijama fotonaponski se efekt koristi za generiranje struje iz sunčevih zraka.

Prednosti upotrebe solarne toplinske energije:

  • Neiscrpna opskrba solarnom energijom
  • Solarna energija je besplatna
  • Nema štetnih emisija CO2
  • Može se integrirati u postojeće instalacijske sisteme
  • Smanjen utjecaj porasta cijena energenata

Uvjeti koji u Vašoj kući moraju biti ispunjeni

  • Odgovarajuće površine za postavljanje solarnih kolektora
  • Kolektori bi trebali biti usmjereni prema jugu gdje je isto moguće izvesti
  • Kolektori bi tokom cijelog dana tebali biti izloženi suncu bez sjene
  • Sistem grijanja koji se može nadograditi

Solarna toplinska energija smanjuje Vaše troškove

Solarni kolektori pretvorit će solarnu energiju u toplinu. Komercijalno dostupni ravni pločasti kolektori pretvorit će do 95 posto sunčevog zračenja u energiju. U cijevnim vakuumskim kolektorima, integrirano zrcalo koncentrira sunčevu svjetlost na absorber. Stoga cijevni kolektori postižu veću efikasnost te čak i za vrijeme oblačnih dana proizvode toplinu.

Nakon što je u kolektorima solarna energija pretvorena u toplinu, ista se cijevima prenosi putem solarnog fluida do spremnika tople vode. Izmjenjivač topline prenosi energiju na vodu u spremniku. Sada se topla voda može koristiti na zahtjev, pa čak i kada sunce ne sija.

Solarnim sistemom možete uštedjeti i do 70 posto svojih energetskih troškova za grijanje potrošne tople vode. Sistemi koji kombiniraju i solarnu energiju, a koriste se i za grijanje prostora, mogu godišnje uštedjeti oko 20 do 35 posto svojih potreba za energijom.