Nađi

Impressum

“VAILLANT” Društvo za unutrašnju spoljnu trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo

Skraćena oznaka firme: “VAILLANT” d.o.o. Sarajevo

Sjedište: Bulevar Meše Selimovića 81A, Sarajevo, Novo Sarajevo

MBS: 65-01-0041-14

JIB: 4200962920008

PDV br.: 200962920008

Tel: 033 610-635

E-mail: infobih@vaillant.com

Direktor: Nermin Kadrić, Mario opačak

Članovi upravnog odbora: Mario Opačak, Zvonimir Manenica