Nađi

Zidni plinski kombinovani kotao serije “plus” nove generacije

atmoTEC/turboTEC plus VUW/5-5

  • Uređaj za grijanje i pripremu tople vode
  • Integrisana visokoefikasna cirkulaciona pumpa
  • Veća udobnost pripreme tople vode u odnosu na seriju "pro"
  • Gorionik sa automatskom modulacijom
  • Priključak na dimnjak ili fasadni
Konvencionalni
Plin
Grijanje
Topla voda
Plin

Pregled

Zidni plinski kotao za grijanje i pripremu tople vode

Zidni plinski kotlovi su idelano rješenje za modernizaciju objekata, kao i za novogradnju. Zahvaljujući kompaktnim mjerama, na minimalnom prostoru za ugradnju, kotao pruža udobnost etažnog grijanja i pripreme tople vode. Mikroprocesorska tehnologija omogućava u potpunosti automatizovan i siguran rad. U ponudi su uređaji sa priključkom na klasičan dimnjak (atmoTEC) i tzv. „fasadni“ kotao sa posebnim vazduho-dimovodnim sistemom (turboTEC).

eBUS interfejs za jednostavno povezivanje sastavnih dijelova sistema

eBUS komunikacioni interfejs Vam omogućava da međusobno povežete različite jedinice u okviru kućnog sistema grijanja. Fleksibilan dizajn eBUS interfejsa omogućava nadogradnju i proširenje sistema uz minimalan napor. To znači da sistem prati tehnološki napredak i čuva Vaše ulaganje daleko u budućnosti.

Standardizovani sistem ugradnje

Digitalni informaciono-analitički (DIA) sistem

Smanjeni zahtjevi za održavanjem i duži rok trajanja zahvaljujući širokom rasponu modulacije

Raspon modulacije je granica između najveće i najmanje snage kotla za grijanje. Sa širokim rasponom modulacije, Vaillantov kotao za grijanje radi tiho i postojano, istovremeno obezbjeđujući potrebno optimalno grijanje Vašeg doma. Modulacija, također, značajno smanjuje broj ciklusa uključeno/isključeno, a rezultat su niže emisije ugljenika. Osim toga, komponente su zaštićene od nepotrebnog habanja, zahvaljujući čemu su značajno smanjeni troškovi održavanja Vašeg kotla.

Radi na bilo koju vrstu plina

Naš uređaj može da radi na bilo koju vrstu plina, bez obzira na to da li se radi o prirodnom plinu, tečnom naftnom plinu (LPG) ili bioplinu. Kada se koristi druga vrsta plina, proces sagorjevanja automatski se prilagođava i obezbjeđuje konstantno visoku efikasnost potrošnje goriva. Osim toga, da bi Vam olakšali planiranje za budućnost, ova fleksibilnost donosi korist od dalje liberalizacije tržišta plina i od mješavina goriva koje sadrže biogenski plin.

Vaillantov certificirani vazduho/dimovodni sistem

Ostale ključne karakteristike

  • eBUS interfejs za fleksibilnu nadogradnju i proširenje sistema grijanja.
  • Širok raspon modulacije smanjuje habanje komponenata
  • Radi na bilo koju vrstu plina
  • Pripremljen za priključak na Vaillantov certificirani vazduho-dimovodni sistem

Preuzimanja