Nađi

Zidni plinski cirko kotao serije “plus” nove generacije

atmoTEC/turboTEC plus VU/5-5

  • Kotao za grijanje sa predpripremom za povezivanje rezervoara
  • Širok asortiman rezervoara
  • Gorionik sa automatskom modulacijom
  • Mikroprocesorska tehnologija sa eBUS komunikacijom
  • Veliki LC displej sa tekstualnim prikazom na bosanskom jeziku
Konvencionalni
Plin
Grijanje
Plin

Pregled

Plinski kotlovi za grijanje i pripremu tople vode

Zidni plinski kombinovani kotlovi serije „plus“ su nadogradnja serije „pro“, namijenjeni za složenije zahtjeve. Zahvaljujući povećanom sekundarnom izmjenjivaču u odnosu na uređaje serije "pro", "plus" uređaje odlikuje maksimalni komfor potrošnje tople vode, pa su vrijednovani sa "***" prema evropskoj normi EN 13203. Također, korisniku je na raspolaganju i funkcija toplog starta, koja omogućava trenutnu raspoloživost potrošne tople vode.

U ponudi su uređaji sa priključkom na klasičan dimnjak (atmoTEC) i tzv. „fasadni“ uređaji, sa samostalnim vazduho-dimovodnim sistemom (turboTEC).

eBUS interfejs za jednostavno povezivanje sastavnih dijelova sistema

eBUS komunikacioni interfejs Vam omogućava da međusobno povežete različite jedinice u okviru kućnog sistema grijanja. Fleksibilan dizajn eBUS interfejsa omogućava nadogradnju i proširenje sistema uz minimalan napor. To znači da sistem prati tehnološki napredak i čuva Vaše ulaganje daleko u budućnosti.

Zidni uređaj omogućava veću fleksibilnost ugradnje

Naša kompaktna zidna jedinica zauzima mnogo manje prostora od sličnih samostojećih uređaja. To Vam daje mnogo više fleksibilnosti u odlučivanju gdje ćete je ugraditi. Jedinicu možete postaviti na gotovo svakom mjestu u kući, od potkrovlja do podruma. Štaviše, lagani dizajn i kućište u jednom komadu, koje sadrži sve neophodne komponente, omogućavaju brže i jednostavnije postavljanje jedinice.

Smanjeni zahtjevi za održavanjem i duži rok trajanja zahvaljujući širokom rasponu modulacije

Raspon modulacije je granica između najveće i najmanje snage kotla za grijanje. Sa širokim rasponom modulacije, Vaillantov kotao za grijanje radi tiho i postojano, istovremeno obezbjeđujući potrebno optimalno grijanje Vašeg doma. Modulacija, takođe, značajno smanjuje broj ciklusa uključeno/isključeno, a rezultat su niže emisije ugljenika. Osim toga, komponente su zaštićene od nepotrebnog habanja, zahvaljujući čemu su značajno smanjeni troškovi održavanja Vašeg kotla.

Varijabilna snaga za veću proizvodnju električne energije

Naša kogeneraciona postrojenja se mogu modulirati. To znači da mogu da rade pri varijabilnim brzinama rotacije. Zbog toga je u toku rada moguće povećati proizvodnju električne energije prema potrebi. Ova modulacija, također, omogućava monovalentnost CHP-a, odnosno njegovo korišćenje bez dodatnog kotla. Međutim, korišćenje dodatnog kotla je ipak preporučljivo kada dođe do zahlađenja.

Brzo i jednostavno postavljanje (jasan i nepogrješiv „Poka Yoke“ dizajn)

Vaillantov certificirani vazduho/dimovodni sistem

Ostale ključne karakteristike

  • Zidni uređaj omogućava veću fleksibilnost ugradnje
  • Širok raspon modulacije smanjuje habanje komponenata
  • Inovativni standardizovani sistem ugradnje obezbjeđuje brzu, jednostavnu i pouzdanu ugradnju na sve vrste krovova

Preuzimanja