Nađi

atmoMAG/turboMAG

Plinski protočni grijači vode

  • Ovisno o modelu, protok tople vode od 11 i 14 litara/min
  • Izvedba sa pripalnim plamenom (XZ) ili s direktnim startom (XI; GX)
  • Priključak na dimnjak (atmoMAG) ili fasadna izvedba (turboMAG)
  • Regulator protoka i temperature vode
  • Modulirajući plamenik
Topla voda
Konvencionalni
Plin
Topla voda
Plin

Pregled

Zagrijavanje vode na načelu protoka

Korištenjem protočnog grijača vode korisniku je na raspolaganju velika udobnost. Zahvaljujući protočnom načelu te modulirajućem plameniku, voda koja protječe zagrijava se na namješetnu konstatnu temperaturu toliko dugo dok se troši topla voda. Protočni grijač smješta se u blizini mjesta potrošnje i neovisno o sustavu grijanja brine o udobnom korištenju vode. U ponudi su dvije varijante: uređaj s priključkom na dimnjak - atmoMAG te fasadna verzija - turboMAG.

Varijabilna snaga za veću proizvodnju električne energije

Naša kogeneracijska postrojenja mogu se modulirati. To znači da mogu raditi pri varijabilnim brzinama rotacije. Zbog toga je tokom rada moguće povećati proizvodnju električne energije prema potrebi. Ova modulacija također omogućava monovalentnost CHP-a, odnosno bez korištenja dodatnog kotla. Međutim, korištenje dodatnog kotla ipak je preporučljivo za vrijeme hladnih razdoblja.

Postavka za toplu vodu

ostale karakteristike

  • Varijabilna snaga za veću proizvodnju električne energije
  • Različiti nivoi temperature tople vode

Preuzimanja