Nađi

auroMATIC 620/3

Solarna diferencijalna automatika

  • Solarna diferencijalna automatika
  • Mogućnost upravljanja s dva kruga grijanja u zavisnosti od vanjske temperature
  • Mogućnost hidrauličkog proširivanja
  • Osvijetljeni grafički zaslon s prikazom tekstualnih poruka na hrvatskom jeziku
  • Mogućnost kaskadnog vođenja uređaja za grijanje
Regulacija
Solar

Pregled

Solarna diferencijalna automatika

Regulator auroMATIC 620 ne samo da upravlja solarnim sustavom nego i cjelokupnim sustavom centralnog grijanja (dva kruga ) i to u ovisnosti o vanjskoj temperaturi. Temperatura u sustavu se ovisno o vanjskoj temperaturi podiže ili snižava. Pritom se savršeno regulira međusobno djelovanje solarnog sustava i uređaja za centralno grijanje. Tek kad kolektori više ne mogu isporučivati dovoljnu količinu topline uključuje se funkcija dogrijavanja preko uređaja za grijanje. Individualne potrebe za toplinom mogu se ostvariti jednostavno podesivim programima s time da se sve podešenosti mogu vidjeti na na LCD zaslonu.

Jednostavno upravljanje putem digitalnog ekrana

Digitalni ekran omogućava vam jednostavno i praktično podešavanje programa za grijanje kućanstva u skladu s vašim potrebama. Tajmer sadrži integrirani sat koji se automatski podešava prema ljetnom/zimskom računanju vremena. Time se osigurava da nema neočekivanih prekida u ciklusima grijanja.

Optimalan prijenos solarne energije pomoću diferencijalnog regulatora

Naš diferencijalni regulator regulira prijenos toplinske energije solarnog kruga na ogrjevnu ili potrošnu toplu vodu na najučinkovitiji mogući način. Sklop regulatora sastoji se od dva senzora koji prate temperaturu na kolektoru i u solarnom spremniku. Diferencijalni regulator aktivira solarnu toplotnu pumpu samo kada je temperatura u kolektoru veća od one u cilindru. Regulator opet gasi pumpu kada je potrebna temperatura postignuta.

Preuzimanja