Nađi

Kršenje mjerodavnih zakona ili kodeksa ponašanja


Usklađenost u Vaillant Grupi: Kanali za prijavljivanje

Ako postanete svjesni kršenja mjerodavnih zakona, Kodeksa ponašanja Vaillant Grupe ili naših internih pravila i propisa, svi naši zaposlenici, poslovni partneri i klijenti mogu se obratiti odgovarajućim osobama za kontakt. Dodatno, uz BKMS-sustav za prijave „zviždača“ svi naši zaposlenici, poslovni partneri i klijenti imaju pristup alatu koji mogu upotrebljavati za prijavu potencijalno upitnog ponašanja našem timu za usklađenost. Ako je to nužno, prijavu je moguće izvršiti anonimno, jer razumijemo da se takve stvari ne mogu uvijek riješiti na izravan način. Nemojte oklijevati u korištenju alatom kako biste nas usmjerili u pravom smjeru.

BKMS-sistem za prijave „zviždača“ dostupan je ovdje