Nađi

Savjeti za modernizaciju

Prilikom zamjene vašeg starog sistema grijanja imate nekoliko opcija: možete modernizirati postojeću tehnologiju te povećati efikasnost. Ili postati manje ovisan o neprestano rastućim cijenama energenata tako što bi ste postupno ili sasvim prešli na obnovljive izvore energije. Uputit ćemo Vas kako da načinite taj prelaz, a da se zamjena grijnog sistema sama otplaćuje.

Savjeti za novogradnju

Novi sistem grijanja trebao bi biti u najvećoj mogućoj mjeri ekonomičan, efikasan te ekološki prihvatljiv. Adekvatan sistem grijanja treba odabrati ovisno o Vašim potrebama: Koji izvor energije preferirate? Kolike su Vaše potrebe za toplinskom energijiom? Koji oblik prijenosa toplinske energije ste predvidjeli? S našim savjetima i smjernicama pomoći ćemo Vam u odabiru ispravnog sistema grijanja.